Samenwerken met mijn vrienden is een feest

Afgelopen week hadden we een samenwerkers dag. Frank Kouws maakte portretten van ons allen en een kort filmpje ( zijn talent!) 

Zakelijk en privé moet je strikt gescheiden houden… Die vlieger gaat bij Spies&Spreken niet op.

Al jaren werk ik samen met mijn vrienden in de Glasfabriek, waar ik ook woon. Soms begonnen we als collega’s en werden we ook vrienden, soms ging het andersom.

Samen bedenken we trainingen, zien we kansen en benutten we elkaars talenten. Samen ontwikkelden we een eerlijke en bemoedigende stijl van trainen en werken.

Ik geloof niet in concurrentiestrijd, maar in delen en in overvloed. Elk van mijn vrienden en meewerkers heeft een eigen stijl en talent. We maken elkaar beter. Ook stuur ik geregeld mensen door naar een ander bureau, als ik denk dat hun vraag daar beter past.

Ik geloof wel in kwaliteit leveren: aandachtig, zorgvuldig en persoonlijk werken. Als ik dat doe, dan komen mensen terug en zeggen ze het voort. Het voelt als een voorrecht dat in vriendschap te mogen doen.

met Alex Boon  veel coachings en trainingen doen we samen en ook de Masterclass :  Rondje Stem 

met Arjan Broers | Bezield Spreken Masterclass en promotietrainingen

met dokter Eric samen op pad naar de huisartsen

Met Bart Spijkerboer presentatie trainingen geven en in de jury zitten

Vrijmoedig Spreken met Frank Kouws en Froukje Weidema

 

met Marije Alma mediatrainingen en Presenteren in 1 dag

met Geert Lamers Presenteren zonder PowerPoint en Promotietrainingen

Backoffice: Janneke Bronk en Nienke ten Cate

met Sandrina Bokhorst, Eugene Sutorius en Leo Spigt, retorica in Rome (november 2017)

Foto’s van helen Arenz:

Promotietraining samen met Steven Bartels, Decaan van de Juridische faculteit Radboud Universiteit Nijmegen

Rechtbanktraining, trainen van getuigen en gedragsdeskundigen samen met Frans Koenraadt, hoogleraar forensische psychiatrie & psychologie

 

Leiderschapstrajecten samen met Nanja Mol

 

Koken is één van de talenten van Nicolette Schuurman

 

rechtbanktrainingen met Alexa Gratama

Trainen met Amanda Wolzak, Frank Kouws en Alex Boon: Presenteren nieuwe stijl in een organisatie. Collega’s presenteren voor elkaar zonder PowerPoint in 5 minuten en geven aan een zakelijk verhaal ook een persoonlijk twist. Alles kort en bondig en of course in het Engels